Visuele informatie communiceert inzicht.

SkateChart.com bestaat om u meer inzicht te geven in de tijdregistratie gegevens van het langebaanschaatsen. Een groot deel van ons menselijk brein is gemaakt om te zien. Ons brein houdt van visuele informatie. We kunnen visuele informatie snel verwerken. Visuele informatie communiceert inzicht. SkateChart visualiseert de gegevens.

SkateChart maakt gebruik van Microsoft Business Intelligence software (MS Power BI). Door SkateChart te maken is kennis opgedaan van de schaatssport en de informatiebehoefte bij sportverslaggevers. Kennis is opgedaan over de beschikbare gegevens en de MS Power BI-technologie om die gegevens te ontsluiten, transformeren, modelleren, ermee te rekenen, de verborgen verhalen in die gegevens te visualiseren en de doelgroep daarmee te bereiken.

De informatie is samengesteld op basis van de REST API van de ISU. De SkateChart website en de grafieken op Twitter via @SkateChart zijn vrij om te gebruiken. SkateChart gebruikt geen cookies en verzamelt geen data van gebruikers.

Visual information communicates insight.

SkateChart.com exists to provide you with a better insight into the time registration data of speed skating competitions. A large part of our human brain is made to see. Our brain loves visual information. We can process visual information quickly. That is why SkateChart visualizes the data.

SkateChart was built with Microsoft Power BI (Business Intelligence) software. By creating SkateChart knowledge was acquired of the speedskating sport and the requirements of sports reporters. Knowledge was acquired of the available time tracking data and the MS Power BI technology to source, transform, model, measure, visualize the stories hidden in that data and reach the targeted audience.

Source: ISU

by Eric Albers

e-mail: Eric@SkateChart.com