Grafische informatie communiceert inzicht.

SkateChart bestaat om u meer inzicht te geven in de tijdregistratie data van het langebaanschaatsen. Het is door mij persoonlijk ontwikkeld zonder winstoogmerk.

Een groot deel van ons menselijk brein is gemaakt om te zien. Ons brein houdt van grafische informatie. We kunnen grafische informatie snel verwerken. Ons brein heeft een hekel aan een cijferbrij. Daarom maak ik van een digitale cijferbrij, grafische informatie. Grafische informatie communiceert inzicht.

De SkateChart oplossing gebruikt data van de geavanceerde tijdwaarnemingstechnologie van de International Skating Union. SkateChart ontvangt de digitale gegevens door via het internet HTTP requests te sturen naar de REST API van dit systeem. Digitale gegevens zoals deze zijn onleesbaar voor mensen. Het is een cijferbrij van rondetijden, doorkomsttijden en codes. SkateChart transformeert de digitale cijferbrij naar grafische informatie, grafieken, charts.

SkateChart maakt gebruik van Microsoft Business Intelligence software (MS Power BI). Voor het implementeren van Business Intelligence software in een bestaande organisatie, map ik het Business Intelligence proces op de doelen van de organisatie, de beschikbare gegevens en de functionaliteit van de software. Ik ben bereikbaar via e-mail: Eric@SkateChart.com.

Eric Albers 2019


LinkedIn Twitter