Visuele informatie communiceert inzicht.

Een groot deel van ons menselijk brein is gewijd aan zien. Visuele informatie communiceert inzicht, verzamelingen van digitale gegevens niet.

Omdat internettechnologie wordt toegepast voor steeds meer doeleinden ontstaat er meer behoefte aan inzicht in de verzamelingen digitale gegevens die daarbij worden gegenereerd. Met DutchChart animated charts is er nu een oplossing om verzamelingen digitale gegevens om te vormen naar visuele informatie die leesbaar is.

SkateChart.com is een toepassing van DutchChart en gebruikt de digitale gegevens van de geavanceerde tijdwaarnemingstechnologie van de International Skating Union. SkateChart.com ontvangt de digitale gegevens door via het internet HTTP requests te sturen naar de REST API van dit systeem. Digitale gegevens zoals deze zijn onleesbaar voor mensen. Het is een cijferbrij(.json) van rondetijden, doorkomsttijden en codes. SkateChart.com transformeert de digitale cijferbrij naar goed leesbare visuele informatie. SkateChart.com gebruikt daarvoor grafieken, Charts. Vandaar de namen DutchChart animated charts en SkateChart.com. De website SkateChart.com toont een portfolio van de bestandsformaten(zoals .png) die door DutchChart animated charts te maken zijn.

Mijn naam is Eric Albers ik maak digitale gegevens leesbaar voor mensen. Ik ben bereikbaar via e-mail: Eric@DutchChart.com.LinkedIn LinkedIn Twitter