Grafische informatie communiceert inzicht en dat geeft u de gelegenheid om kansen te benutten.

Een groot deel van ons menselijk brein is gemaakt om te zien. Ons brein houdt van grafische informatie. We kunnen grafische informatie snel verwerken. Ons brein heeft een hekel aan een cijferbrij. Daarom maak ik van een digitale cijferbrij, grafische informatie. Deze grafische informatie geeft u de gelegenheid kansen te benutten. Mijn naam is Eric Albers.

SkateChart.com is een toepassing van mij en gebruikt de data van de geavanceerde tijdwaarnemingstechnologie van de International Skating Union. SkateChart.com ontvangt de digitale gegevens door via het internet HTTP requests te sturen naar de REST API van dit systeem. Digitale gegevens zoals deze zijn onleesbaar voor mensen. Het is een cijferbrij van rondetijden, doorkomsttijden en codes. SkateChart.com transformeert de digitale cijferbrij naar grafische informatie. SkateChart.com gebruikt daarvoor grafieken, Charts.

Ik maak gebruik van de reguliere Microsoft software die beschikbaar is in Microsoft Office 365 en Microsoft Windows 10. Voor Web Hosting maak ik gebruik van de Microsoft Office 365 Power BI service en www.budgetwebhosting.nl. Ik ben bereikbaar via e-mail: Eric@SkateChart.com.


Logo LinkedIn Twitter